معنی و ترجمه کلمه جاذبه مولکولى به انگلیسی جاذبه مولکولى یعنی چه

جاذبه مولکولى

cohesion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها