معنی و ترجمه کلمه جاروب شده به انگلیسی جاروب شده یعنی چه

جاروب شده

swept

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها