معنی و ترجمه کلمه جازم به انگلیسی جازم یعنی چه

جازم

determinant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها