معنی و ترجمه کلمه جاشو به انگلیسی جاشو یعنی چه

جاشو

raftsman
seaman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها