معنی و ترجمه کلمه جالب و بموقع به انگلیسی جالب و بموقع یعنی چه

جالب و بموقع

newsworthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها