معنی و ترجمه کلمه جالیز به انگلیسی جالیز یعنی چه

جالیز

patch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها