معنی و ترجمه کلمه جامعه پذیرى به انگلیسی جامعه پذیرى یعنی چه

جامعه پذیرى

sociability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها