معنی و ترجمه کلمه جامعه پذیر به انگلیسی جامعه پذیر یعنی چه

جامعه پذیر

sociable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها