معنی و ترجمه کلمه جامع و فاضل به انگلیسی جامع و فاضل یعنی چه

جامع و فاضل

calculus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها