معنی و ترجمه کلمه جامه در بر کردن به انگلیسی جامه در بر کردن یعنی چه

جامه در بر کردن

robe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها