معنی و ترجمه کلمه جامه زبر به انگلیسی جامه زبر یعنی چه

جامه زبر

linen

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها