معنی و ترجمه کلمه جامه ژاپنى به انگلیسی جامه ژاپنى یعنی چه

جامه ژاپنى

kimono

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها