معنی و ترجمه کلمه جامه یا رخت عروس به انگلیسی جامه یا رخت عروس یعنی چه

جامه یا رخت عروس

trousseau

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها