معنی و ترجمه کلمه جانور آغازى تاژک دار داراى مو هاى کرک مانند به انگلیسی جانور آغازى تاژک دار داراى مو هاى کرک مانند یعنی چه

جانور آغازى تاژک دار داراى مو هاى کرک مانند

trichomonad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها