معنی و ترجمه کلمه جانور بدون سرپوش به انگلیسی جانور بدون سرپوش یعنی چه

جانور بدون سرپوش

inoperculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها