معنی و ترجمه کلمه جانور بى صاحب به انگلیسی جانور بى صاحب یعنی چه

جانور بى صاحب

stray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها