معنی و ترجمه کلمه جانور تک سلولى به انگلیسی جانور تک سلولى یعنی چه

جانور تک سلولى

amoeba
amoebae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها