معنی و ترجمه کلمه جانور سنگ زى به انگلیسی جانور سنگ زى یعنی چه

جانور سنگ زى

saxicoline
saxicolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها