معنی و ترجمه کلمه جانور مرجانى به انگلیسی جانور مرجانى یعنی چه

جانور مرجانى

actinozoa
actinozoan
hydroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها