معنی و ترجمه کلمه جانور نرم تن خاره چسب به انگلیسی جانور نرم تن خاره چسب یعنی چه

جانور نرم تن خاره چسب

limpet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها