معنی و ترجمه کلمه جانور نیام دار به انگلیسی جانور نیام دار یعنی چه

جانور نیام دار

tunicate
tunicated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها