معنی و ترجمه کلمه جانور پستاندار مورچه خوار به انگلیسی جانور پستاندار مورچه خوار یعنی چه

جانور پستاندار مورچه خوار

anteater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها