معنی و ترجمه کلمه جانى قلمداد کردن به انگلیسی جانى قلمداد کردن یعنی چه

جانى قلمداد کردن

criminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها