معنی و ترجمه کلمه جان گداز بودن به انگلیسی جان گداز بودن یعنی چه

جان گداز بودن

rankle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها