معنی و ترجمه کلمه جاى ایستادن اسب در طویله به انگلیسی جاى ایستادن اسب در طویله یعنی چه

جاى ایستادن اسب در طویله

stall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها