معنی و ترجمه کلمه جاى کسى را گرفتن به انگلیسی جاى کسى را گرفتن یعنی چه

جاى کسى را گرفتن

bestead
sub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها