معنی و ترجمه کلمه جاپا به انگلیسی جاپا یعنی چه

جاپا

footrest
footstep
stepping stone


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها