معنی و ترجمه کلمه جایگاه مقدس به انگلیسی جایگاه مقدس یعنی چه

جایگاه مقدس

sanctuary
sanctum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها