معنی و ترجمه کلمه جایگیرى به انگلیسی جایگیرى یعنی چه

جایگیرى

translocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها