معنی و ترجمه کلمه جبهه ملى به انگلیسی جبهه ملى یعنی چه

جبهه ملى

popular front

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها