معنی و ترجمه کلمه جثه دارى به انگلیسی جثه دارى یعنی چه

جثه دارى

bulkiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها