معنی و ترجمه کلمه جداسازى اکسیدى به انگلیسی جداسازى اکسیدى یعنی چه

جداسازى اکسیدى

oxide isolation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها