معنی و ترجمه کلمه جداگانه به انگلیسی جداگانه یعنی چه

جداگانه

antiseptic
aside
separate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها