معنی و ترجمه کلمه جداگانه به انگلیسی جداگانه یعنی چه

جداگانه

antiseptic
aside
separate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها