معنی و ترجمه کلمه جداگرى به انگلیسی جداگرى یعنی چه

جداگرى

analysis
analyzation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها