معنی و ترجمه کلمه جدا شده به انگلیسی جدا شده یعنی چه

جدا شده

disjunct
partite
segregated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها