معنی و ترجمه کلمه جدا کاسبرگ به انگلیسی جدا کاسبرگ یعنی چه

جدا کاسبرگ

polysepalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها