معنی و ترجمه کلمه جدا کردن از طبقه به انگلیسی جدا کردن از طبقه یعنی چه

جدا کردن از طبقه

declass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها