معنی و ترجمه کلمه جدا کردن در اثر بریدن به انگلیسی جدا کردن در اثر بریدن یعنی چه

جدا کردن در اثر بریدن

cut out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها