معنی و ترجمه کلمه جدلى به انگلیسی جدلى یعنی چه

جدلى

argumentative
argumentive
controversial
dialectic
dialectical
disputant
disputatious
forensic
polemic
polemical
polemicist
polemist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها