معنی و ترجمه کلمه جدل کردن به انگلیسی جدل کردن یعنی چه

جدل کردن

dissertate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها