معنی و ترجمه کلمه جذامى به انگلیسی جذامى یعنی چه

جذامى

lazar
lazarus
leper
leprotic
leprous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها