معنی و ترجمه کلمه جراید به انگلیسی جراید یعنی چه

جراید

press

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها