معنی و ترجمه کلمه جزء اصلى به انگلیسی جزء اصلى یعنی چه

جزء اصلى

constituent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها