معنی و ترجمه کلمه جزمى به انگلیسی جزمى یعنی چه

جزمى

categoric
categorical
dogmatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها