معنی و ترجمه کلمه جزیره به انگلیسی جزیره یعنی چه

جزیره

island
isle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها