معنی و ترجمه کلمه جستجوى دورسته اى به انگلیسی جستجوى دورسته اى یعنی چه

جستجوى دورسته اى

dichotomizing search

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها