معنی و ترجمه کلمه جستجوى چند پرونده اى به انگلیسی جستجوى چند پرونده اى یعنی چه

جستجوى چند پرونده اى

multifile search

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها