معنی و ترجمه کلمه جسم زرد ایجاد کردن به انگلیسی جسم زرد ایجاد کردن یعنی چه

جسم زرد ایجاد کردن

lutenize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها