معنی و ترجمه کلمه جمع دارایى شخص که بایستى بابت دیون او پرداخت گردد به انگلیسی جمع دارایى شخص که بایستى بابت دیون او پرداخت گردد یعنی چه

جمع دارایى شخص که بایستى بابت دیون او پرداخت گردد

asset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها