معنی و ترجمه کلمه جمله یا عبارت حصرى یا محدود کننده به انگلیسی جمله یا عبارت حصرى یا محدود کننده یعنی چه

جمله یا عبارت حصرى یا محدود کننده

restrictive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها